مطالب گزیده

تاسوعا یک روز بسیارمهم و سرنوشت سازی بود در کربلا و وضع لشکر عمر سعد و وضع سپاه محدود امام حسین(ع) را دگرگون کرد و تکلیفها را روشن کرد. از آنوقتی که امام حسین(ع) از مدینه حرکت کرد و مخصوصا از مکه حرکت کرد به کربلا با توجه به دعوتهای مکرری بود که از مردم کوفه به آنحضرت رسیده بود نامه های فراوانی که...
مسلمانان و تمدن غرب، ترجمه کتاب «نحن و الحضاره الغربیه» تالیف ابوالاعلی مودودی است که از جمله متفکران اهل سنت و از چهره های روشن فکر و تاثیرگذار جهان اسلام است و بیش از 140 کتاب در زمینه های دینی، علمی، عقیدتی و انقلابی نگاشته و آیت الله ابراهیم امینی کتاب یادشده را با قلمی روان به فارسی برگردانده...