بیانات ایت الله امینی درباره حادثه 15 خرداد

امام راحل دو سه روز قبل از 15 خرداد در مدرسه فیضیه یک سخنرانی که هیچ باور کردنی نبود که یک نفر روحانی بتواند چنین سخنرانی کرده و جرات بکند...